DAS
Deutsche Schule Budapest
1121 Budapest, Cinege út 8/C.
Tel.: +36-1-39191-00
Fax: +36-1-39191-10
sekretariat@deutscheschule.hu
 
Új szabályozás

a mobiltelefonok és a hasonló funkciójú elektronikus eszközök használatáról

Handyverbot 2017

 

 

Az iskolavezetésnek már régóta napirendjén volt a mobiltelefonok használatának pedagógiai okok miatti újraszabályozása, ezért az iskola vezetősége úgy határozott, hogy a további intézkedésig 2017. 11. 21-től, keddtől a gimnázium tanulóinak tilos mobiltelefont és minden hasonló funkciójú elektronikus eszközt használni az iskola egész területén.

Ez a tilalom a következőket foglalja magában:

A diákok tarthatnak maguknál az iskolában mobil-, és okostelefont,  illetve más hasonló funkciójú elektronikus eszközt. Azok használatára azonban az iskola területén a következő szabályok vonatkoznak:

  • Az iskola egész területén tilos a mobil-, és okostelefonok illetve más hasonló funkciójú elektronikus eszközök használata. A tanulók kötelesek azokat kikapcsolt állapotban, elzártan tartani.
  • Kifejezetten oktatási célból a tanár engedélyezheti a tanórán a mobil-, és okostelefonok illetve más hasonló funkciójú elektronikus eszközök használatát.

Szükség esetén a tanulók az iskola titkárságán jelezhetik, hogy telefonálni szeretnének vagy tanáruktól kérhetnek erre engedélyt. Amennyiben pedig Önöknek kell sürgősen elérniük gyermeküket, a titkárság szívesen áll az Önök rendelkezésére.

A fenti intézkedés nem vonatkozik a 11. és 12. osztály tanulóira. Számukra engedélyezzük, hogy a hosszú szünetben és a lyukasórákon használják mobil-, és okostelefonjaikat illetve más hasonló funkciójú elektronikus eszközeiket, de kizárólag a 11. és a 12. osztályok tantermeiben.

Az új rendelkezésre való átálláshoz időt adunk a tanulóknak, ezért az elkövetkező napokban a rendelkezés megszegése esetén csak figyelmeztetjük őket az új rendelkezésre, és felszólítjuk őket, hogy kapcsolják ki mobiltelefonjaikat.  2017. 11. 28-tól további intézkedésig a következő rendelkezés lép életbe:

A fenti szabályok be nem tartása vagy más visszaélés esetén a tanárok illetve az iskola alkalmazottai elveszik a tanulóktól mobil-, és okostelefonjaikat illetve más hasonló funkciójú elektronikus eszközeiket, és azt névvel ellátva biztos helyen megőrzik. A tanulóknak az elektronikus eszközöket kikapcsolt állapotban kell átadniuk, és a tanítás végén aláírás ellenében kapják vissza őket az iskola vezetőségétől.

A fenti rendelkezés mindaddig érvényben marad, amíg a házirend megváltoztatásáról az iskola vezetősége az iskolai közösség minden tagjával egyeztetve olyan végleges döntést nem hoz, mely a mobil-, és okostelefonok illetve más hasonló funkciójú elektronikus eszközök használatát szabályozza.

 

a DSB vezetősége